<div align="center"> <h1>Nie tylko garść słabych wierszy, co ot - w ogień lecą</h1> <h3>Zimek Zimolzak poezja wiersze 14 lipca poeta ziom</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://members.chello.pl/i.zimolzak/page" rel="nofollow">http://members.chello.pl/i.zimolzak/page</a></p> </div>